Gorontalo, Indonesia

Gorontalo, Indonesia

December 6, 2012 - December 9, 2012

December 6 - 9, 2012: Gorontalo province lies on the northern Sulawesi arm, known as the Minahassa Peninsula.