Winter2018 - 2 of us in Japan

Winter2018 - 2 of us in Japan

4 ธันวาคม 2018 - 5 ธันวาคม 2018

4 - 5 ธันวาคม 2018: สองคนตายาย จูงมือกันไปญี่ปุ่นในหน้าหนาวปีนี้...