Travel Photo 276026

Khuzestan Province, Iran
May 7, 2019 5:30pm
Ahvaz Par reci o ovom gradu koji igra važnu ulogu u razvoju kulturnih i industrijskih aspekata Irana i važi za jedan od većih i važnijih iranskih gradova. Gradom protiče reka Karun, najduža i vodom najbogatija, a takođe i jedina plovna reka Irana. Ahvaz se inače ubraja u najtoplije gradove na svetu u kojem se beleže temperature i do 50 stepeni leti. Zime su uglavnom bez snega sa najnižom temperaturom od 5 stepeni. Ahvaz je od Teherana udaljen 874 kilometra.

Ostrvo Kish, Iran

Apr 30 - May 13, 2019
Ostrvo Kish (Kiš) je zgodno smešteno u naftom bogatom i toplom Persijskom zalivu. Osamdesetak kilometara dalje, na drugoj strani, nalazi se Dubai, a nešto istočnije je izlaz iz Persijskog zaliva Hormuz. Prolaz Hormuz vrata su P. zaliva i njegov...

Top Travel Destinations

Jauntlet Mobile App

Get Jauntlet for iOS or Android. For other devices, go to jauntlet.com on a web browser.