Asia

Asia

August 14, 2007 - September 18, 2007

August 14 - September 18, 2007: Dubai-Shanghai-Suzhou-Beijing-Hohhot-Xian-Bangkok-Bangalore